SKF轴承安装工具

轴向锁紧螺母套筒扳手

发布日期:2015-04-20 15:43:30 字号:  

SKF轴向锁紧螺母套筒扳手为安全、方便地紧固和松开较小锁紧螺母而设计。 它们用于紧固和调整安装在锥形止推颈、紧定套和退卸套上的轴承。 

  • 在轴承周围所需操作空间比钩形扳手更小

  • 用于电动工具或扭矩扳手的英制连接

  • TMFS可以用于KM、KMK(公制)和KMF系列的螺母

技术参数 
型号 尺寸 连接 
  锁定
螺母
外径
锁定套

外径
有效
高度
 
  mm  in.  mm  in.  mm  in.  in. 
TMFS 0 18  0,7  22,0  0,9  45 1.8  3/8 
TMFS 1 22  0,9  28,0  1,1  45 1.8  3/8 
TMFS 2 25  1.0  33,0  1,3  61  2.4  1/2 
TMFS 3 28  1,1  36,0  1.4  61  2.4  1/2 
TMFS 4 32 B 1,3  38,0  1.5  58  2.3  1/2 
TMFS 5 38  1.5  46,0  1.8  58  2.3  1/2 
TMFS 6 M 45 1.8  53,0  2.1  58  2.3  1/2 
TMFS 7 52  2.0  60,0  2.4  58  2.3  1/2 
TMFS 8 58  2.3  68,0  2.7  58  2.3  1/2 
TMFS 9 65  2.6  73,5  2.9  63  2.5  3/4 
TMFS 10 70  2.8  78,5  3.1 63  2.5  3/4 
TMFS 11 75  3.0  83,5  3.3  63  2.5  3/4 
TMFS 12 80  3.1  88,5  3.5  63  2.5  3/4 
TMFS 13 85  3.3  94,0  3.7  63  2.5  3/4 
TMFS 14 92  3.6  103,0  4.1  80  3,2 
TMFS 15 98  3.9  109,0  4.3  80  3,2 
TMFS 16 105  4.1  116,0  4.6  80  3,2 
TMFS 17 110  4.3  121,0  4.8  80  3,2 
TMFS 18 120  4.7  131,0  5.2  80  3,2 
TMFS 19 125  4.9  137,0  5.5  80  3,2 
TMFS 20 130  5.1  143,0  5.7  80  3,2 

 

密封件选择
型号 适用的螺母系列
  KM、KMK  KMFE DIN 1804 (M) 
TMFS 0 0    
TMFS 1    
TMFS 2   M101 
TMFS 3   M12x1.5 
TMFS 4 M16x1.5
TMFS 5 5 5  
TMFS 6 M26x1.5 
TMFS 7 M32x1,5 
TMFS 8 M38x1,5 
TMFS 9  
TMFS 10 10  10   
TMFS 11 11 11  
TMFS 12 12  12   
TMFS 13 13  13   
TMFS 14 14 14  
TMFS 15 ≥ 15 ≥ 15  
TMFS 16 16  16   
TMFS 17 17  17   
TMFS 18 18  18   
TMFS 19 19  19   
TMFS 20 M 20 M 20  

 


标签:  轴向锁紧螺母套筒扳手
PAGE TOP